HASECO Bảng giá sàn Hose Bảng giá sàn HNX Bảng giá UPCOM
BẢNG GIÁ TỔNG HỢP Nhập mã CK / Gõ Enter để thêm, loại CK ra khỏi danh sách   
Chỉ số Thay đổi CK Tăng/Giảm KLGD GTGD (tỷ VNĐ) TTTT Thời gian:
VNIndex:
HNXIndex
UpCOM Index
TC Trần Sàn Tổng KL Dư Mua KHỚP LỆNH Dư Bán Cao Thấp ĐTNN
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 NN mua NN bán