HASECO Bảng giá sàn Hose Bảng giá sàn HNX Bảng giá UPCOM
BẢNG GIÁ TỔNG HỢP Nhập mã CK / Gõ Enter để thêm, loại CK ra khỏi danh sách   
Chỉ số Thay đổi Số GD KLGD GTGD TTTT Thời gian:
VNIndex:
VN30 Index
HNXIndex
HN30 Index
UpCOM Index
TC Trần Sàn Tổng KL Chào Mua KHỚP LỆNH Chào Bán Cao Thấp NN
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1 Giá KL Index Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3